Vi tilbyder

Hvilke af følgende punkter kan vi hjælpe dig med?

Bogføring
Årsregnskab
Økonomisk Rådgivning
Freelance bogholderi
Undervisning
Specialopgaver

Bogføring

 • Afhentning/aflevering bilagsmateriale m.v.
 • Opbygning af individuel kontoplan
 • Bilagsnummerering og kontering
 • Bogføring med løbende afstemninger
 • Udarbejdelse af måneds/kvartalsrapporter
 • Momsopgørelse og indberetning
 • Debitor og kreditorstyring
 • Vejledning i bilagsstyring og forretningsgange

Årsregnskab

 • Udarbejdelse af årsrapporter
 • Udarbejdelse af personlige regnskaber
 • Indberetning af selvangivelser
 • Udarbejdelse af budgetter
 • Skatteberegninger

Økonomisk rådgivning

 • Valg af virksomhedsform
 • Valg af skatteordninger
 • Etablering af virksomhed
 • Investeringer og finansiering
 • Økonomisk rådgivning
 • Sparring

Freelance bogholder

Vi tilbyder at være virksomhedens freelance bogholder. Virksomheden bestemmer selv med hvilken frekvens bogholderiet skal ajourføres og der faktureres kun for medgået tid. En meget fleksibel løsning som tilpasses aktiviteten i virksomheden. Arbejdet udføres på virksomhedens adresse og udstyr.

Undervisning

Virksomheder som selv ønsker at varetage administration og bogføring kan vi bl.a. hjælpe med udarbejdelse af kontoplan, opstart af bogholderiet og undervisning i bogføring.

Vi vejleder i hensigtsmæssige administrative rutiner, bilagsstyring, afstemninger, momsopgørelse og indberetning.

Specialopgaver

 • Ajourføring af forsømte regnskaber
 • Outsourcing af delopgaver
 • Afstemnings- og optællingsopgaver